RADLogics
Analiza Automată a Imaginilor Medicale
RO
RO
|
Termeni și condiții

Termeni și condiții

 1. Introducere
  1. Acești Termeni și Condiții se aplică utilizatorilor (pacienților) ce solicită prestarea serviciilor de interpretare automată a imaginilor radiologice ale cutiei toracice și efectuează achitarea acestor servicii online, pe pagina web radlogics.md, prin intermediul cardului bancar.
  2. Serviciul interpretarea automată a imaginilor radiologice ale cutiei toracice constituie o opinie suplimentară cu privire la o radiografie toracică sau o imagine CT (tomografie computerizată).
  3. Serviciul interpretare automată a imaginilor radiologice ale cutiei toracice nu constituie o diagnoză stabilită de medic și reprezintă numai o opinie suplimentară, care, ulterior poate fi utilizată la discteția pacientului. Acest serviciu nu poate și nu trebuie utilizat pentru a stabili un diagnostic sau în alte scopuri legate de furnizarea de servicii medicale. Refereritor la toate problemele legate de sănătate, îngrijire medicală, este necesară consultarea unui specialist calificat.
  4. Serviciul interpretare automată a imaginilor radiologice ale cutiei toracice nu urmărește scopul de prevenire, diagnostic, tratament și reabilitare medicală a bolilor, monitorizare stării de sănătate a corpului uman, efectuare unor cercetări medicale, recuperare, înlocuire, modificare ale structurii anatomice sau funcțiilor fiziologice ale corpului, prevenire sau încetare de sarcină, etc., în sensul prevăzut de art.1 din Legea nr.263 din 27-10-2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului.
  5. Compania Alfa Diagnostica SRL este prestator de servicii.
  6. Utilizatori ai Serviciului interpretare automată a imaginilor radiologice ale cutiei toracice sunt pacienți ce solicită prestarea serviciciului și efectuează achitarea acestor servicii online, pe pagina web radlogics.md, prin intermediul cardului bancar.
  7. Acești Termeni și Condiții sunt traduse din limba română, în limba rusă. Acestea sunt traduceri neoficiale și sunt furnizate numai ca traduceri de conveniență. Prin urmare, acestea ar trebui interpretate în conformitate cu versiunile în limba română, care prevalează în eventualitatea unei discrepanțe între versiunea în limba română și traducerea.
 2. Acceptarea termenilor și condițiilor
  1. Acceptarea acestor Termeni și Condiții, denotă acordarea consimțământului la prelucrarea imaginilor radiologice ale cutiei toracice.
  2. Serviciul de interpretare automată a imaginilor radiologice ale cutiei toracice nu solicită și nu prelucrează date cu caracter personal, or, nici o informație referitoare direct sau indirect la o persoană identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal), inclusiv informații de sănătate nu este stocat de către programă, or, informațiile date, odată încărcate sunt anonimizate automat în sensul prevederilor art.3 și art.31 din Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
  3. Astfel, prelucrarea informațiilor se efectuează în privința parametrilor biologici și fizici care nu sunt legate de o persoană anume.
  4. După prestarea serviciului imaginile puse la dispoziție de utilizator (pacient) sunt șterse automat, iar procesarea informațiilor este oprită.
 3. Ordinea de efectuare a comenzii și de achitare a serviciului
  1. Pentru efectuarea unei comenzi și achitarea serviciului online, pe pagina web radlogics.md utilizatorul (pacientul) trebuie să parcurgă următoarele etape:
   • achitarea serviciilor on-line, prin intermediul cardului bancar;
   • încărcarea fișierului care conține imagini radiologice ale cutiei toracice în format DICOM;
   • recepționarea unui raport care descrie imaginea radiologică ale cutiei toracice în limba rusă.
   • sumele achitate on-line pentru prestarea prezentului serviciu, nu se rambursează după efectuarea interpretării automată a imaginilor radiologice ale cutiei toracice, serviciul fiind considerat prestat. Eventualele litigii vor fi soluționate conform pct.9 din Termeni și Condiții a Serviciului de interpretare automată a imaginilor radiologice ale cutiei toracice.
  2. Schimbul informațional între utilizator (pacient) și prestator de servicii se efectuează în baza mesajelor electronice, reglementate de prevederile Legii privind comerțul electronic nr. 284-XV din 22.07.2004. Mesajele electronice, ce conțin datele indicate de utilizator (pacient), sunt echivalente documentelor scrise și semnate personal care au aceeași forță juridică și efect.
  3. După efectuarea plății, utilizatorului va fi prezentată în formă electronică chitanța ce va conține informația aferentă plății în cauză, pe care utilizatorul (pacientul) la decizia sa, poate să o descarce și să o tipărească sau să o recepționeze la adresa de e-mail pe care o va indica.
  4. După efectuarea comenzii, utilizatorului (pacientului) va fi prezentat în formă electronică rezultatul investigațiilor, care, ulterior va fi expediat la adresa de e-mail a solicitantului.
 4. Obligațiile părților
  1. Obligațiile utilizatorului:
   • să prezinte informații complete și veredice la solicitarea serviciului;
   • să achite serviciului solicitat prin intermediul cardului bancar;
   • să respecte cu strictețe procedura de efectuare a comenzii și de efectuare a plății;
   • să respecte legislația în vigoare a Republicii Moldova.
  2. Obligațiile prestatorului de servicii:
   • să prezinte clientului, în forma electronică, rezultatul investigațiilor efectuate;
   • să păstreze confidențialitatea informației (inclusiv cu referire la datele cu caracter personal), ce a fost prezentată de utilizator (pacient);
   • să prezinte utilizatorului (pacientului) în formă electronică chitanța ce va conține informația privind achitarea serviciului;
   • să respecte legislația în vigoare a Republicii Moldova.
 5. Drepturi de proprietate intelectuală
  1. Serviciul interpretare automată a imaginilor radiologice ale cutiei toracice este realizat folosind inteligența artificială. Proprietarul și deținătorul drepturilor de autor asupra software-ului  ce efectuează serviciul este compania RADLogics Inc. (SUA).
  2. Conținutul și materialele disponibile pe pagina web radlogics.md, definite care includ, dar nu se limitează la text, grafică, nume de site, cod sursă, imagini și logo-uri, sunt proprietatea intelectuală a companiei Alfa Diagnostica SRL și sunt protejate de legislația privind drepturile de autor și mărcile comerciale aplicabile. Orice utilizare inadecvată, inclusiv, dar fără a se limita la reproducerea, distribuirea, afișarea sau transmiterea oricărui conținut de pe acest portal este restricționată dacă nu este autorizată în mod expres de Alfa Diagnostica SRL, cu excepția cazului în care este utilizat de către jurnaliști și în scopuri de promovare a Serviciului interpretare automată a imaginilor radiologice ale cutiei toracice sau în scopuri academice.
 6. Confidențialitatea
  1. Prestatorul asigură confidențialitatea informației primite și prelucrate de la utilizatori. Aceste informații sunt colectate pe baza consimțământului exclusiv al utilizatorului și urmează a fi utilizate exclusiv în scopul descris în prezentul Termeni și Condiții.
  2. Eventuala dezvăluire a informației recepționate de la utilizatori este interzisă, iar ca excepție poate fi realizată doar în condițiile prevederilor Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal și a Codului de Procedură Penală/ Codului de Procedură Civilă.
 7. Răspunderea părților
  1. Părțile poartă răspundere pentru încălcarea prezentelor Termeni și Condiții și a actelor normative în conformitate cu prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.
  2. Prestatorul de servicii este eliberat de răspundere față de utilizator (pacient) în următoarele cazuri:
   • survenirea în adresa sa a circumstanțelor de forță majoră, inclusiv modificarea actelor normative sau adoptarea de către autoritățile publice a interdicțiilor cu referire la genul dat de servicii;
   • prezentarea de către utilizator (pacient) a informației necomplete sau eronate;
   • încălcarea de către utilizator (pacient) a prevederilor prezentelor Termeni și Condiții și/sau a normelor ce reglementează prestarea serviciilor de acest gen.
  3. Prin utilizarea Serviciului interpretarea automată a imaginilor radiologice ale cutiei toracice, utilizatorul (pacientul) înțelege și este de acord că toate resursele pe care le furnizează prestatorul de servicii sunt „așa cum sunt" și „așa cum sunt disponibile". Aceasta înseamnă că prestatorul de servicii nu garantează că:
   • utilizarea resurselor Serviciului interpretare automată a imaginilor radiologice ale cutiei toracice va satisface toate nevoile sau cerințele utilizatorului (pacientului);
   • utilizarea resurselor Serviciului interpretare automată a imaginilor radiologice ale cutiei toracice, va fi neîntreruptă, în timp util, sigură sau fără erori.
 8. Modificările termenilor și condițiilor
  1. Prestatorul de servicii își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții, iar versiunea curentă va fi cea publicată pe pagina web radlogics.md. Este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului de a citi Termenii și Condițiile înainte de a utiliza Serviciul interpretare automată a imaginilor radiologice ale cutiei toracice.
 9. Rezolvarea litigiilor
  1. Orice litigiu apărut în legătură cu utilizarea serviciilor oferite va fi rezolvat pe cale amiabilă.
  2. Acești Termeni și Condiții cad sub incidența legislației Republicii Moldova.
  3. În cazul în care conflictul nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată din Republica Moldova. Fiind de acord cu acești termeni și condiții, clientul își asumă în totalitate aceste riscuri.
 10. Datele prestatorului de servicii
  1. Prestator al Serviciului interpretare automată a imaginilor radiologice ale cutiei toracice: ALFA DIAGNOSTICA SRL, Adresa: mun. Chișinău, str., Gurie Grosu, 17

Termeni și condiții

keymeta

,keymeta

terms descmeta

terms descmeta

loading ...